04-08-22

NOWOŚĆ!! Dwa festiwale w jednym ;)

Tegorocznej edycji POZnań Wood Festival towarzyszyć będzie Lotny Festiwal Piwa.

Oba wydarzenia mają misję edukacyjną związaną ze sztuką.

Misją lotnego festiwalu jest edukacja w zakresie sztuki tworzenia dobrego piwa, tak aby jak największa rzesza odwiedzających rozpoczęła swoją przygodę z kraftem. Jest to wydarzenie dla pasjonatów piwa rzemieślniczego, a jego główną ideą  jest zwiększanie świadomości konsumentów
i zachęcanie ich do zmiany nawyków związanych z piciem piwa.

Misją festiwalu drzewnego jest edukacja związana z rzeźbą, rzeźbieniem piłą mechaniczną. Wykorzystywanie drewna, które nie może służyć nam w sposób naturalny do tworzenia przedmiotów użytkowych (siedziska/ławki), a jednocześnie prawdziwych dzieł sztuki.

www.lotnyfestiwalpiwa.pl