Skip to main content

Regulamin

III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RZEŹBY W DREWNIE W POZNANIU

28-30 lipca 2023

Miejsce: Malta (meta toru regatowego)

I. Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Rzeźby w Drewnie jest Miasto Poznań.

II. W konkursie uczestniczyć mogą tylko osoby wcześniej zarejestrowane i dopuszczone do udziału.

 1. Rzeźbiarze wybierani będą na podstawie:
  1. wcześniejszego doświadczenia w rzeźbie w drewnie;
  1. uczestnictwa w zawodach rzeźbienia w drewnie
  1.  szkicu zwierzęcia wybranego do wykonania podczas Konkursu Głównego.

III. Międzynarodowy Festiwal Rzeźby w Drewnie odbędzie się w dniach 28-30.07.2023.

IV. Konkurs SpeedCarving.

 1. Odbędzie się: 29 lipca | 30 lipca.
 2. Godziny konkurs zostaną podane przez Organizatora w terminie późniejszym.
 3. Uczestnicy konkursu wykonywać będą rzeźby na swoich stanowiskach.
 4. Tematyka prac: dowolna.
 5. Wysokość min. rzeźby 50 cm max. 100 cm.
 6. Rodzaj stosowanych narzędzi – bez ograniczeń.
 7. Styl rzeźbienia – dowolny.
 8. Aby wykonać rzeźbę, zawodnik otrzyma odpowiednią ilość surowca.
 9. Wykonane rzeźby każdorazowo trafią na licytację.
 10. Całkowity dochód z licytacji powstałych rzeźb Artyści przeznaczą na cele charytatywne wskazane przez Organizatora Festiwalu.
 11. Licytacje rzeźb odbędą się po zakończeniu rzeźbienia, każdego dnia konkursu Speed Wood Carving.
 12. Licytację przeprowadzi prowadzący imprezę.
 13. Do licytacji może przystąpić każdy pełnoletni uczestnik imprezy.
 14. Cele zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu.

V. Konkurs Główny.

 1. Artyści podczas konkursu mają za zadanie wykonać rzeźby zwierząt.
 2. Tematyka prac w konkursie: zwierzęta leśne i polne (np.: mały niedźwiedź, jeleń, sarna, dzik, lis, wilk, łoś, sowa, wiewiórka, zając, kuna leśna, dzięcioł, bocian, jeż, owady zapylające).
 3. Uczestnicy konkursu rywalizować będą od 28 do 30 lipca, w godzinach 11:00-18:00.
 4. Podczas Konkursu Głównego Organizator zapewni:
  • stanowiska pracy w formie namiotów „turków” o wymiarach 4×4 na dwóch rzeźbiarzy
  • standardowe drewno wg zapotrzebowania (drewno liściaste)
  • dostęp do prądu na stanowisku pracy, zgodnie z uprzednio zadeklarowanym standardem – 110 V lub 220 V.
  • podświetlenie rzeźb po ich ukończeniu.
 5. Dodatkowe uwagi i zastrzeżenia:
  • maks. wysokość rzeźby – 1,5 m,
  • zakaz korzystania z uprzednio przygotowanych materiałów,
  • zakaz reklamowania firm, które nie są sponsorami festiwalu (zakaz umieszczania plakatów reklamowych, rozpowszechniania materiałów promocyjnych, ulotek itp.),
  • wszystkie elementy rzeźby muszą być wykonane z drewna, zakaz korzystania z jakichkolwiek innych dekoracji w postaci wstążek, tkanin itp.,
  • rzeźby powinny spełniać normy bezpieczeństwa tj. bez drzazg, otworów, które powodowałyby zagrożenie zakleszczenia, nie powinny posiadać ostrych krawędzi, itp.
  • zakaz umieszczania napisów na rzeźbach.
 6. Wykonane rzeźby zostaną przekazane Szkole Podstawowe nr 77 w Poznaniu.

VI. Organizator zobowiązuje się:

 1. zapewnić nocleg wszystkim uczestnikom na czas ich pobytu w Poznaniu
 2. zapewnić posiłki w dni konkursowe
 3. pokryć koszty podróży związane z przyjazdem uczestników do Poznania i ich wyjazdem (transport lotniczy, kolejowy, autobusowy).

VII. Uczestnicy zobowiązują się:

 1. wziąć udział w konkursach w dniach ogłoszonych przez Organizatora,
 2. do posiadania własnej odzieży ochronnej,
 3. korzystać z własnych narzędzi,
 4. przekazać wszelkie prawa materialne i prawa autorskie do gotowych prac na rzecz Organizatora konkursu.

VIII. Ocena rzeźb w konkursie SPEED WOOD CARVING:

 1. Ocena rzeźb oraz kunsztu artystycznego rzeźbiarza będzie wyłoniona poprzez licytację powstałych rzeźb.
 2. Spośród wszystkich prac zostaną wytypowane oraz nagrodzone trzy pierwsze miejsca.
 3. O kolejności zajętego miejsca będą decydowały kwoty pieniężne uzyskane z przeprowadzonej licytacji i tak kolejno.:
  1. Pierwsze miejsce dla Artysty, którego zlicytowana rzeźba osiągnie najwyższą kwotę pieniężną.
  2. Drugie miejsce dla Artysty, którego rzeźba uzyska kolejno drugą najwyższą kwotę pieniężną.
  3. Trzecie miejsce dla Artysty, którego rzeźba uzyska kolejno trzecią najwyższą kwotę pieniężną.
 4. Punktacja:
Konkurs Miejsce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                
29.07 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 10                
30.07 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 10                
                                         

IX. Kryteria oceny KONKURS GŁÓWNY:

 1. pierwsze wrażenie – 20 punktów

 2. poziom trudności i umiejętności techniczne – 30 punktów

  • wykorzystanie drewna

  • techniczne umiejętności

  • detale

 3. projekt i kompozycja – 40 punktów

  • projekt i symetria

  • projekt i kompozycja

 4. kreatywność (oryginalność projektu) – 10 punktów

     SUMA 100 punktów

X. Zwycięzcy Festiwalu zostanie artysta, który zdobędzie największą ilość punktów we wszystkich konkursach tj. Speed Wood Carving (x2) oraz Konkursie Głównym.

XI. Zwycięzcy Festiwalu otrzymają następujące nagrody:

 1. miejsce – 1000 euro
 2. miejsce – 750 euro
 3. miejsce – 500 euro